mompov.com asian shemale emma shows extreme anal fucking performance.

Print

Alucle : Aluminium ^up Cycle

แม้อลูมิเนียมจะเป็นโลหะสีเขียว ที่มีการเกิด แปรรูป และหลอมกลับมาใช้งานใหม่ได้ แต่ Cycle ของอลูมิเนียมเส้นใดๆ จะสั้นหรือยาว อยู่ที่ถูกนำไปใช้ทำอะไร อลูมิเนียมเอง ก็เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้ครอบจักรวาล แม้ไม่ถึงขนาด ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ แต่ก็ประมาณกระป๋องน้ำอัดลมไปจนถึงสถาปัตยกรรม แม้จะสามารถนำกลับมา Recycle ครั้งแล้วครั้งเล่าได้ไม่สิ้นสุด แต่น่าเสียดาย ที่ยังมีอลูมิเนียม อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน ก็ต้องนำกลับสู่เตาหลอม เพียงเพราะจากการเหลือเศษจากการคัดความยาว Recycle จึงไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ในการช่วยสิ่งแวดล้อม การ Upcycling ต่างหากที่เป็นการลดการทิ้งขว้างวัสดุที่ยังมีศักยภาพ หรือปล่อยให้กลายเป็น ว้สดุสิ้นเปลืิอง โดยนำมันกลับมาใช้เพิ่มคุณค่า สร้างคุณประโยชน์ขึ้นมา เป็นการลดการใช้วัตถุดิบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้พลังงานในการหลอม Recycle ลดมลภาวะ ลดโลกร้อนจากสภาวะเรือนกระจก

What we need is upcycling where old products are given more value not less.”
Thornton Kay of Salvo in 1994,Reiner Pilz of Pilz GmbH

We Start From This

เราเริ่มจากหนังสือเล่มนี้ “Cradle to Cradle: remaking the way we make things”
ของ William McDonough และ
Michael Braungart, สำนักพิมพ์ New York :North Point Press 2002

เมื่อเรามองเห็นใหม่ว่าอลูมิเนียมเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เศษ แต่เป็นชิ้นส่วน ที่สามารถนำมาประกอบเติมเต็ม สร้างเป็นของสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าขึ้นมา ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า และช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าการปล่อยมันกลับสู่ Cycle เดิมที่จบลงที่การหลอม

Cradle to Cradle

“Cradle to Cradle: remaking the way we make things” ไม่ได้เป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่ง แต่มันเป็นหลักกิโลสำคัญของการเดินทางของสังคมมนุษย์เรา จากยุคล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติแห่งศตวรรษที่ 20 ไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 หากการอนุรักษ์ธรรมชาติคือจิตวิญญานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันเป็นหัวใจ กระบวนการผลิตแบบ “cradle to cradle” หรือ “อู่สู่อู่” ก็เป็นระบบเผาผลาญที่ขับเคลื่อนให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนดำเนินการไปได้ หลายสิบปีที่ผ่านมา สังคมนุษย์เรากลายสภาพเป็นสังคมนักบริโภคทิ้งขว้างที่มีระบบผลิตเป็นเส้นตรง หมายความว่า เราสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรุงแต่ง ผลิตขึ้นมาเป็นสินค้า ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเป็นขยะปริมาณมหาศาล จากอู่เกิดในธรรมชาติ วัตถุเหล่านั้นจึงเดินทางไปสู่สุสาน (cradle to grave) โดยไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาที่เดิมได้ ระหว่างทางก็ปล่อยมลพิษมากมายสู่น้ำ ดิน อากาศ เข้าไปสู่ร่างกายคนและชีวิตร่วมโลก เมื่อต้องการวัตถุดิบเพิ่ม เราก็ต้องไปสกัดใหม่จากธรรมชาติ จนทรัพยากรธรรมชาติของเราใกล้จะหมด หากนับเพียงแค่ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา เราผลาญสิ้นไปถึง 1 ใน 3 ของทรัพยากรทั้งหมดในโลก กระบวนการผลิตเป็นเส้นตรงของเราจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงวิกฤตโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราเก่งกาจแค่ไหน ที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ยังคงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

อ่านต่อ »

From Waste to Wealth

from waste to wealth

แค่เราคิดคนเดียวไม่พอ

ในช่วงเวลาเดียวกันที่ ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้มองเห็นขยะว่าเป็นทอง จัดตั้ง Scrap Lab ขึ้นที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลายๆเสียงสะท้อนจากหลายทิศทาง เริ่มมารวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP:Industrial Technology Assistance Program) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ได้จัดตั้งโครงการ “การพัฒนาวัสดุต้นน้ำหรือผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือใช้”

จากแค่คิด จึงต้องลงมือทำ

ระหว่างที่ยังงงกับแนวทางการเปลี่ยนขยะนี้ ITAP และ ดร.สิงห์ อินทรชูโต ได้เลือกบริษัท MT Dynasty เป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบในโครงการ 7 แห่ง เราจึงได้พันธมิตรอีกหลายอุตสาหกรรม ร่วมลองผิดลองถูก ต่อยอดในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้ได้จริง จาก Experimental Project มาเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา

Scrap Lab

scrap lap_03scrap lap_01scrap lap_02scrap lap_04

จากอุตสาหกรรมต้นน้ำออกสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

จากวันนั้นมาถึงเวลานี้ 3 ปี ที่ได้ร่วมกับโครงการ การพัฒนาความคิดนอกกรอบทำให้เรามองเห็นอนาคตของผลิตภัณฑ์สีเขียว แต่เราก็ยังต้องวิ่งอยู่ในกรอบ..ของกล่องอลูมิเนียม แม้เราจะอยู่ต้นน้ำ หากด้วยการผลิตในอุตสาหกรรมหลักที่มีวัสดุเข้าและออกอย่างรวดเร็ว จากวัตถุดิบสู่เตาหลอมก็ไม่ช้ากว่ากัน การจะได้มาซึ่งวัสดุแต่ละชิ้นจึงขึ้นกับจังหวะเวลาและความจำกัดของกระบวนการผลิต จากแบบ Drawing สู่งานประกอบ พาลต้องตัดขยับไปทุกครั้งไป
เหมือนร่อนทองจากกระแสน้ำอย่างไรอย่างนั้น

อ่านต่อ »