High Horse

high horse_01

ม้านั่ง – High Horse

Sitting on the High Horse.
ม้านั่งที่มีม้าและสามารถนั่งได้จริงเหมือน love seat กลางสวน
ขนาด : กว้าง 120 xยาว 35.4 x สูง 45 ซม.
ท่ออลูมิเนียมกลวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.2 ซม. พนักอลูมิเนียมตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม
น้ำหนัก 19.5 kg.
สี: ขาว