collection_01

FarmVille

เป็นการรวมกันของสิ่งที่แตกต่าง ความโค้งเว้า
กลมกลึงบนความแข็ง เรียบราบของโลหะ เส้น
สายเรียบน้อยแต่รวยอารมณ์ขัน แรงบันดาลใจ
จากฟาร์ม เข้ามาอยู่ในเมือง ด้วยฝีมือของช่าง
ดัด ตัดโค้ง ตัวต่อตัว นำวัสดุทันสมัย ย้อนรอยสู่
หัตถอุตสาหกรรม ม้านั่งของ FarmVille จึงมี
เสน่ห์แห่งทุ่งหญ้า แต่ยังโมเดอร์นเรียบนิ่งเหมาะ
สำหรับใช้งานในสำนักงานหรือสนามหญ้าที่ต้อง
การสร้างความจดจำ

● ขาอ่อน -Legging Bench
● ม้านั่ง -High Horse
● ขาถ่าง M-Leg Bench
● ข้าวต้มมัด Scrap bench
● Orchid Stand
● โต๊ะปลูกผัก Greening Ground Table
● ลูกตุ้ม Carried Weight

Office mate

The office supplies series.
คอลเล็คชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องใช้บน
โต๊ะสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ จึงมีขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา ดูบางและลดทอนขนาดต่างๆลงมา
ให้เหลือขนาดที่ใช้งานได้ โดยมีเส้นสายที่ล้อ
เลียนกับเครื่องใช้กระจุกกระจิกที่คู่กับชีวิตชาว
ออฟฟิศ อย่างคลิปหนีบกระดาษ หมุดหรือแม้
แต่การพับกระดาษ

● สตูลหัวหมุด Pinning Stool
● สตูลหัวเหลี่ยม Tagging Stool
● Clipping Stool
● Clipping Stool with Back rest
● Origami Lounge Chair

Mathematics

เราอยากให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องเบาๆ สัญญลักษณ์
เลขคณิตคิดเร็วถูกเอามาขยายใหญ่ให้มองใหม่
เป็นปริมาตรของกล่อง และเส้นสายเห็นเป็นรูป
ทรงปริมาตร จับต้องได้มากกว่าเป็นเพียงแค่
สัญลักษณ์ที่มีค่าแค่ทางคณิตศาสตร์ เพราะบาง
สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น

● เก้าอี้คิดบวก Plus+ Stool
● สานสั้น Hash Tag#Stool
● สานยาว Hash Tag#Bench
● โต๊ะควอนตัม Quantum Garden Table
● ชั้นหนังสือฮาร์ทบีท HeartBeat Shelf
● ม้านั่งเลโก้ LEGO Bench
 

ALuLace

An Aluminium Craftsmanship Series
เริ่มต้นจากความความต้องการงานที่ละเอียดอ่อน
แต่แข็งแรงทนทาน โดยมีแนวคิดจากงานสถาปัตย
กรรมของโมรอคโค บานฉลุ Mousharabi ที่มี
ลวดลายสลับซับซ้อนที่เริ่มต้นจากรูปทรงเรขาคณิต
เกิดเป็นลวดลายฉลุอลูมิเนียมงานศิลปอุตสหกรรม
ที่ใช้ฝีมือและความตั้งใจมหาศาล

● ALuLace Long Bench
● ALuLace Screen

Robot

We’re on the move.
คอลเล็คชั่นที่คงลักษณะของเส้นอลูมิเนียมหน้าตัด
ที่แข็งแรง ต่อเชื่อมประกอบไล่ลดหลั่นให้เหมือน
กับย่างก้าวของหุ่นยนต์ เพราะอารมณ์ขันนั้น
เป็นสิ่งจำเป็น

● Robot Walk&Sit Bench
● Robot Jump
● Picnic Table
● เก้าอี้สนาม Pixel Bench